Lithuania_Flag

Susipažinkime

Ekonomiškai stiprus ūkininkas – tai garantas veislininkystės darbo tobulėjimui ir pažangai. Išsaugokime Lietuvos juodmargių galvijų veislę ateities kartoms ir toliau ją tobulinkime bendram darbui sutelkdami mokslo ir praktines žinias!

Asociacija kasmet veda įvairius seminarus, kuriuose supažindina ir skatina ūkininkus diegti pažangiausias žemės ūkio technologijas, įsisavinant ES paramą, skatina plėtoti savo ūkius, siekiant įgyvendinti pilną gamybos technologijų išbaigtumą.

Asociacija atlieka švietėjišką darbą ūkininkams, skatindama ūkininkus tapti verslininkais ir savo gaminamą produkciją realizuoti patys, be tarpininkų, skatina ūkininkų tarpusavio konkurenciją, siekiant gauti didesnius ekonominius ir veislinės gyvulininkystės rodiklius, kas leistų asociacijos nariams konkuruoti galvijų veislininkystėje Lietuvoje ir su ES šalių ūkininkais.

england_flag

Lithuanian black-and-white cattle breeders association

The majority of organisation members are farmers and agricultural companies and the rest includes experts-consultants.

The association co-ordinates the activity of its members in improving, distributing and purchasing pedigree cattle, prepares programs on black-and-white cattle selection, participates in creating stock-breeding laws, other normative legal deeds and documents.