Asociacijos nariai birželio 23-24 d. lankėsi Lenkijos gyvulininkystės parodoje ir   Punske pas ūkininką Vytautą  Šliažą.

Šepetove vyko 10-oji Nacionalinė veislinių galvijų paroda, XXV regioninė ūkinių gyvulių paroda. Šias metais paroda buvo unikali, nes pieninkystės ūkiai iš visos Lenkijos atvyko į Šepetovą. Jos nacionalinis pobūdis suteikė galimybę palyginti Podlaskio srities veislinius galvijus su kitų šalies sričių  galvijais. Kaip regioninės  parodos dalį  buvo galima apžiūrėti ir kitų ūkinių gyvūnų: mėsinių galvijų, arklių, ožkų, triušių, veislinių ir mėsinių paukščių, tarp kurių buvo išrinkti patys gražiausi parodos eksponatai. Mūsų nariai  dalyvavo parodos atidaryme, stebėjo veislinių galvijų vertinimą ir apdovanojimą.IMG_2150 IMG_2140 IMG_2141 IMG_2142

Jauniausieji, 8-10 metų amžiaus   vaikai, varžėsi “Jaunųjų veisėjų” varžybose, kas gražiau paruoš parodai veršelį :

IMG_2143 IMG_2144

Po vertinimų ir gausaus  lankytojų būrio, išvargintos karvutės ilsisi minkštuose šiaudų pataluose. Kad galvijai nesusižeistų, guliaviečių kostrukcijos apgaubtos šiaudų maišais.

IMG_2145 IMG_2146 IMG_2147

Kitą dieną, žvalūs ir pailsėję, aplankėme Balstogę.

IMG_2137IMG_2108IMG_2110

Po pietų vykome į Punsko valsčių, kur dalyvavome priėmime pas viršaičio pavaduotoją Jonas Vaičiulį.

IMG_2129IMG_2130

Po priėmimo vykome į Ožkinių kaimą pas ūkininką Vytautą Šliažą. Ūkyje laikoma 70 karvių. Iš karvės kas met primelžiama virš 10 tonų pieno, kuri priduoda koperatyvui ir už 1 litrą pieno gauna po  0,45 euro centus. Subsidiją gauną  tik už 50 melžiamų karvių, nes šiai subsidijai yra lubos, paskaičiuotos valstybiniu lygiu pagal galvijų intensyvumą turimos žemės plotui. Ūkis turi 60 ha nuosavos žemės, likusią nuomojasi  Kalvarijos savivaldybėje.  Grūdinių kultūrų ūkis nesėja, kiek jų reikia gyvuliams visą kiekį nusiperka. Ūkyje dirba tik šeima samdomų asmenų neturi. Sūnus, kuriam jau peršatytas ūkis, yra  trečios kartos atstovas, pabaigęs zootechnikos mokslus ir dar šiuo metu studijuoja neakivaizdžiai Lomžos universitete agronomoją. Ūkyje pats dirba sėklintoju ir tvarko galvijų apskaitą.

Nuotraukoje galvijų ferma, kurią ūkininkas statė 10  metų.  Prisiminimui nuotrauka, kurioje Punsko valsčiaus  ūkininkas Vytautas Šliažas su jo ūkį aplankusiais Lietuvos ūkininkais.

Vasara 2018 212Vasara 2018 231

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *