Lithuania_Flag

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija įkurta 1993.11.09.

Šiemet minėsime savo 20-ties metų jubiliejų ir esame skaitlingiausia asociacija, jungianti 2178 narius iš 40-ties šalies rajonų, tarp kurių yra 65 juridiniai asmenys – ŽŪB, mokslo įstaigos ir įmonės teikiančios paslaugas žemės ūkiui.

Siekdama efektyvaus esamų Lietuvos juodmargių galvijų genetinio potencialo panaudojimo, jų veislinių ir ūkiškai naudingų savybių išsaugojimo ir gerinimo, asociacija rengia ir vykdo Lietuvos juodmargių galvijų veislininkystės selekcijos programas.
Dalyvauja LR ŽŪR, gyvulių veislininkystės komiteto veikloje rengiant ž.ū. norminius aktus, konsultuoja galvijų augintojus rengiant atskirų bandų selekcijos programas, tvarko ir pildo juodmargių galvijų populiacijos genealogiją, veda juodmargių galvijų Kilmės knygą, kurioje jau įrašyta virš 140 tūkst. galvijų, vertina galvijų eksterjerą, organizuoja seminarus, pažintines keliones į užsienio šalis, tarpininkauja augintojams įsigyjant veislines telyčias iš Europos šalių, propaguoja Lietuvos juodmargių galvijų veislininkystės pasiekimus ir aktyviai dalyvauja, pristatydama ūkininkų išaugintus galvijus, veislinių gyvulių parodose.

Papildoma informacija
Lietuvos juodmargių galvijų veislės kūrimo, populiacijos struktūros tobulinimo 110-ųjų metinių ir juodmargių galvijų veislės pripažinimo 60-ies metų jubiliejui skirtas leidinys

england_flag
Development of the Lithuanian black and white cattle breed, people and their works at the turn of the century.