Asociacijos vykdomi projektai:

  • 2012 m. LKT PROJEKTAS: „Lietuvos pieninių galvijų asociacijų strategija“

Asociacijos vykdyti projektai:

  • 2010 m. LKT PROJEKTAS“Lietuvos pieno ūkių savininkų verslumo įgūdžių ugdymas, siekiant stiprinti konkurencingumą gyvulininkystės srityje, panaudojant ES ūkininkų gerąją ūkinę praktiką“
  • 2011 m. LKT PROJEKTAS: „Lietuvos juodmargių galvijų genetinio potencialo gerinimas išsaugant veislės savitumą ir Lietuvos pieno ūkių savininkų verslumo įgūdžių ugdymas, siekiant stiprinti konkurencingumą gyvulininkystės srityje, panaudojant Lietuvos ir ES ūkininkų gerąją ūkinę praktiką“