2022 m.  pagal priemonę “Pagalba veislininkystei”  gavome 70 proc. finansavimą  1687 vnt. galvijų genomo tyrimui.

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijos (LJGGA)

2022 m. vykdyto projekto „Galvijų genominiai tyrimai“

DARBŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA

2022-1117

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija vadovaudamasi Pagalbos veislininkystei finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3D-508 redakcija) (toliau – Taisyklės), gegužės mėn. teikė paraišką gauti valstybės pagalbą atlikti tam tikrus veislininkystės darbus ir (arba) paslaugas, susijusius su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus pagal (Taisyklių 5.2.2 p.):

Kiti veislininkystės darbai ir (arba) paslaugos, susiję su ūkinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant genomo tyrimus

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu dėl 2022 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) papriemonei „parama veislininkystei“ (01 001 01 01 80 04) įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymo pagal projektus ir lėšų gavėjus sąrašo patvirtinimo

2022 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-668 redakcija) buvo paskirtas finansavimas ir nurodytos darbų apimtys:

Pieninių veislių telyčių genomo ištyrimas (ne mažiau kaip 1 687 vnt.)

101 205,00

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija

LJGG asociacijoje ištirti 2386 vnt. galvijų iš 27 ūkių pagal genomo tyrimus. Šiems tyrimams atlikti viso išleista 144578,57 Eur. Tuo tarpu ŽŪM skirtas finansavimas yra 101205,00 Eurai, kas sudaro 70 proc. nuo visų patirtų genomo tyrimo išlaidų. Gauto finansavimo visos patirtos išlaidos pasiskirstę sekančiai:

  1. Laboratoriniai tyrimai (68,38%) proc. (98862,28 Eur.)
  2. Kitos išlaidos 31,62 proc. (45716,29 Eur.)

Kitas išlaidas sudaro:

1. Gyvulio informacijos surinkimas, apdorojimas. LJGGA genomo tyrimui mėginius ėmėme tik iš grynaveislių telyčių , kurios yra įrašytos į pagrindinį H veislės KK skyrių. Prieš pateikiant paraišką, išanalizavome ūkių bandas, kuriose galėtume tirti genomą, tuo tikslu buvo atrinkti 32 ūkiai iš kurių 12 ŽŪB ir 20 ūkininkų ūkių. Pradėjome vesti dialogą su ūkių vadovais, gyvulininkystės specialistais ir bandų savininkais dėl tyrimų, rinkome galutinių pagalbos gavėjų deklaracijas, tarėmės dėl mėginių paėmimo organizavimo ir datos. Tuo tikslu buvo išanalizuoti ūkių galvijų sąrašai. Surinkta numatomų tirti galvijų kilmės informacija.

3. Mėginių paėmimas. Mėginiai genomo tyrimams buvo paimti iš 27 bandų, buvo imami pagal žemiau pateiktą mėginių ėmimo grafiką.

Mėginių ėmimo grafikas

Juridinio asmens pavadinimas / Fizinio asmens vardas ir pavardė

Kodas / asmens kodas

Planuotas

tirti galvijų sk.

Imta mėginių

Paėmimo data /mėginių sk.

Paėmimo data /mėginių sk.

Paėmimo data

/mėginių sk.

Paimta mėginių vnt./ištirta mėginių vnt.

UAB “DOTNUVOS EKSPERIMENTINIS ŪKIS”

161640934

30

SUVALKIJOS ŽŪB

165663421

70

2022.06.11

66

2022.08.26

51

117/117 JAV

DOVINĖS ŽŪB

165668169

50

2022.06.23

66

2022.08.18

43

109/108 JAV

ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO ŽŪB

174285675

540

2022.06.11

203

2022.07.14

277

2022.09.12

110

590/586 JAV

PAULIUKŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ

256605060

70

2022.06.09

106

106/106 PL

VAZNIŠKIŲ ŽŪB

265670420

300

2022-06-17

317

2022.07.18

447

2022.09.07

83

847/847 PL

DAIVA STANAITIENĖ

46908310621

40

2021.06.29

22

2022.09.05

19

41/40 JAV

EGIDIJUS GEČAS

37008191188

11

2022.06.29

11

11/11 JAV

AŽYTĖNŲ ŽŪB

161282526

40

2022.06.18

53

53/53 PL

ŪKB ŠILGALIAI

177356654

30

2022.06.01

25

25/25 JAV

DOVYDIŠKIŲ ŽŪB

161282483

30

2022.05.26

25

25/25PL

ŽŪB DRĄSUTAIČIAI

157544798

50

2022-06-01

20

20/20 JAV

KRAKIŲ ŽŪB

161270029

50

2022-06-04

72

72/68 PL

JONAS VILIONIS

34707300085

14

2022.06.22

13

13/13 JAV

VERMENOS ŽŪB

161274426

50

2022.06.29

53

53/51 PL

ALGIMANTAS MIELIAUSKAS

36002220498

7

JANINA LELIUNGIENĖ

45204101196

6

2022.06.23

6

6/4 PL

LAIMUTIS BALTRŪNAS

36509110403

12

PETRAS SKRODENIS

37204270800

39

2022.06.22

39

39/39 JAV

JAUNIUS VILIONIS

37503060786

10

2022.06.15

25

25/25 JAV

SAULIUS JASINEVIČIUS

37303030650

30

2022.06.30

72

72/69 PL

RITA LELIUNGAITĖ

47603241142

23

2022.06.30

26

26/17 PL

ALBERTAS BRAZAS

37606020961

45

2022-06-04

47

47/47 JAV

ARŪNAS DULKYS

36512140611

16

2022.05.28

16

16/16 JAV

ILONETA KLIMAŠEVSKIENĖ

47703130190

12

2022.08.30

6

6/6 PL

RAIMUNDAS SVIPAS

36907161176

21

2022.08.19

14

14/8 PL

RENALDAS ŽIDŽIŪNAS

37307100229

21

2022.08.19

24

24/19 PL

SAULIUS LIELIUNGA

37104110391

12

2022.07.30

18

18/17 PL

KSAVERA STIRBIENĖ

46906241131

36

2022.07.25

36

36/36 JAV

EGIDIJUS KLEINAITIS

37802020065

11

MINDAUGAS ŽĄSYTIS

37412100648

11

GENOVAITĖ GALMINIENĖ

45207090368

2022.08.03

13

13/13 JAV

Iš viso:

1687

1381 vnt.

818 vnt.

225vnt.

1322 PL/ 1290 PL

(-32)

1102 JAV/ 1096 JAV

(-6)

2424 / 2386

Mėginiai ūkiuose pradėti rinkti nuo gegužės mėn. 26 d. ir baigti rugsėjo 12 d. Viso mėginių buvo paimta 2424 vnt., ištirta –2386 vnt. 39 vnt. mėginių buvo atmesti, dėl galvijų kilmės neatitikimo.

4. Mėginių įforminimas ir išsiuntimas į laboratoriją. Buvo surinkta numatomų tirti galvijų kilmės informacija, t. y. galvijų individualus Nr., mėgintuvėlio kodas, galvijo gimimo data, veislė, galvijo tėvo vardas, tarptautinis Nr., galvijo motinos inv. Nr., galvijo motinos tėvo vardas, tarptautinis Nr. mėginių paėmimo data, ūkio adresas, kodas. Užpildyti ir suregistruoti mėginių lydraščiai siuntimui į genomo tyrimų laboratoriją. Mėginiai buvo išsiųsti per tris kartus birželio, rugpjūčio ir rugsėjo mėn.

5. Gautos informacijos analizė, jos apdorojimas, pristatymas ūkiams, patalpinimas virtualioje erdvėje. Gautos informacijos išvertimas į lietuvių kalbą. Kiekvienam ūkiui padaryta analizė ir visų genomo tyrimuose dalyvavusių ūkių galvijams tirtų požymių vidurkių suvestinė pagal žemiau pateiktą lentelę.

Ūkis

Bulius

Dukterys

Pieno išeiga [kg]

Riebalų išeiga [kg]

Baltymų išeiga [kg]

Pieno gamybos indeksas [kg]

Somatinių ląstelių kiekis

Ilgaamžiškumas

Gamybos subindeksas

Temperametras

Kūno dalių subindeksas

Pieningumo stiprumo subindeksas

Galūnių subindeksas

Tešmens

subin

deksas

Vaisin

gumo subindeksas

Veis

linė Vertė

Visų ūkių bendri genomo tyrimų duomenys perduodami į VĮ ŽŪIKVC veislininkystės duomenų bazę, patalpinami asociacijos internetinėje svetainėje. Gauta genomo tyrimų informacija ūkiams išsiunčiama el. paštu.

Lapkričio 10 d. kartu su World Wide Sires, Ltd genetikos analizės specialiste Amber Vander Poel LSMU VA buvo suorganizuotas seminaras „Galvijų genomo tyrimų nauda ir svarba pieno ūkiams“, kuriame buvo pateikta bendra JAV tirtų galvijų genomo tyrimų analizė, atsakyta į ūkių specialistų pateiktus klausimus apie genomo tyrimus. Darbus, susijusius su genomo tyrimais, atliko 3 asociacijos darbuotojai.

Karvių ir telyčių genominiai vertinimai (Lenkija, 2022)

Karvių ir telyčių genominiai vertinimai (JAV, 2022)

Gauti Lenkijoje tirtų galvijų sekantys rezultatai pagal  veisinę vertę:

2021 m.                                                                2022 m.

nuo 140-143-149 – 2 vnt.                                        59 vnt.

nuo 130-139 – 258 vnt.                                          367 vnt.

nuo 120-129 – 1027 vnt.                                         396 vnt.

nuo 100-119 – 700 vnt.                                            366 vnt.

iki  100 – 8 vnt.                                                            39 vnt.

Pateikiame 10 geriausių telyčaičių pagal pieno kiekio kg , riebalų, baltymų %  didinimą ir veislinę vertę :

 

  Tirta Lenkijoje    Tirta JAV  
Telyčia Tėvas Tėvo Nr. Pieno kiekis kg Telyčia Tėvas Pieno kiekis kg
LT000008639133 PIKACHU NL000620153335 1403 HOLTU000008617435 DELICIOUS 83270-ET 2052
LT000008639252 PROXIMO DE000361214527 1386 HOLTU000009098223 GEN PIKACHU 1895
LT000008639368 MURPHY US003146617607 1342 HOLTU000008639010 ROSYLANE-LLC MURPHY-ET 1782
LT000008639393 PROXIMO DE000361214527 1312 HOLTU000009098165 SILVERRIDGE V CIRCUS 1744
LT000008639327 PROXIMO DE000361214527 1304 HOLTU000009098167 GEN PIKACHU 1727
LT000008639411 PIKACHU NL000620153335 1299 HOLTU000008517819 GEN PIKACHU 1713
LT000008639462 CHARL-ET US000074345956 1259 HOLTU000009098079 GEN PIKACHU 1639
LT000008639383 PROXIMO DE000361214527 1212 HOLTU000008639022 GEN PIKACHU 1634
LT000008639144 PIKACHU NL000620153335 1172 HOLTU000009098074 SILVERRIDGE V CIRCUS 1624
LT000008639419  PROXIMO US003149934625 1171 HOLTU000008618018 SILVERRIDGE V CIRCUS 1619
Telyčia Tėvas Tėvo Nr. Riebalai % Telyčia Tėvas Riebalai %
LT000009231013 EVIDENT US003204165226 0,97 HOLTU000008807324 WILRA ABS BRANTLEY-ET 0,4
LT000008550681 SASSAFRAS US003141494322 0,72 HOLTU000008517706 PROGENESIS PYRAMID 0,38
LT000008551016 ACHIEVER US003128557482 0,6 HOLTU000008912754 ABS SASSAFRAS-ET 0,37
LT000008551474 HEROIC ET US003142332589 0,58 HOLTU000008517882 PROGENESIS PYRAMID 0,35
LT000008551455 HEROIC ET US003142332589 0,73 HOLTU000008517797 PROGENESIS PYRAMID 0,34
LT000008639256 HURLEY US003149934625 0,57 HOLTU000009098215 ABS ACHIEVER-ET 0,33
LT000008639329 HURLEY US003149934625 0,48 HOLTU000009098213 BUSH-BROS FRAGRANT-ET 0,32
LT000008551456 ALCOVE CA000012638218 0,56 HOLTU000008912758 ABS SASSAFRAS-ET 0,31
LT000009231019 ALCOVE CA000012638218 0,43 HOLTU000008517765 PROGENESIS PYRAMID 0,31
LT000008550695 SASSAFRAS US003141494322 0,78 HOLTU000009098210 GEN PIKACHU 0,3
         
Telyčia Tėvas Tėvo Nr. Baltymai % Telyčia Tėvas Baltymai %
LT000009231013 EVIDENT ET US003204165226 0,4 HOLTU000008945892 PROGENESIS PYRAMID 0,16
LT000008468998  NIPPON NL000916132992 0,37 HOLTU000009098213 BUSH-BROS FRAGRANT-ET 0,15
LT000007792343 KINGSLEY DE000358388697 0,36 HOLTU000008517882 PROGENESIS PYRAMID 0,14
LT000008551063 ACHIEVER US003128557482 0,34 HOLTU000008517054 NACASH 0,14
LT000008551050 WIMBLEDON CA000012857898 0,34 HOLTU000008517822 PROGENESIS PYRAMID 0,14
LT000007726739 BALISTO US000070625988 0,34 HOLTU000008517797 PROGENESIS PYRAMID 0,13
LT000008814446 SUPREME US003133064316 0,33 HOLTU000008762135 ABS ACHIEVER-ET 0,13
LT000008764395 ACHIEVER US003128557482 0,32 HOLTU000008517818 PROGENESIS PYRAMID 0,13
LT000008639131 H-S B BULL NL000927928915 0,32 HOLTU000008517862 PROGENESIS PYRAMID 0,13
LT000008551489  ENDLESS NL000605074718 0,32 HOLTU000008517073 NACASH 0,13
Telyčia Tėvas   Veislinė VERTĖ Telyčia Tėvas TPI
LT000009231013 EVIDENT ET   149 HOLTU000009098088 GEN PIKACHU 2769
LT000009014798 DELTA ELOY 147 HOLTU000009098222 GEN PIKACHU 2755
LT000008639256 HURLEY 147 HOLTU000009098276 ROSYLANE-LLC MURPHY-ET 2739
LT000008639142 HUL-S B BULL 146 HOLTU000009098191 GEN PIKACHU 2737
LT000008639272 HUL-S B BULL 146 HOLTU000008653084 DELICIOUS 83270-ET 2720
LT000008639258 MURPHY 146 HOLTU000009098130 GEN PIKACHU 2712
LT000008639194 HUL-S B BULL 145 HOLTU000008945928 ROSYLANE-LLC MURPHY-ET 2706
LT000008639443 WEH PROXIMO 145 HOLTU000009098195 GEN PIKACHU 2704
LT000008639379 WEH PROXIMO 145 HOLTU000009180644 PINE-TREE-I PURSUIT 2700
LT000008639420 WEH PROXIMO 145 HOLTU000009098187 GEN PIKACHU 2699

 

Gavus šių metų  JAV genomo tyrimų atsakymus LSMU VA buvo organizuojamas seminaras, ūkių specialistams kurie teikė ūkio galvijų mėginius genomo tyrimams, su kolegomis iš JAV  genomo tyrimų laboratorijos, kurie pateikė  išsamią genomo tyrimų  analizę   kiekvienam  ūkiui, atsakė į  pateiktus ūkio specialistų klausimus.

Šiais metais galvijų  eksterjeras buvo įvertintas 6666 vnt. pirmaveršių karvių iš  339     ūkių.

Į vedamas  Senojo genotipo Lietuvos juodmargių ir Holšteinų  veislės galvijų kilmės knygas iki  2021 m.  gruodžio 27 d. įrašyta galvijų  sekančiai:

KK pavadinimas Skyrius Poskyris Viso Dokumentai
Senojo genotipo Lietuvos juodmargių veislės galvijų kilmės knyga Pagrindinis 101
Iš viso: 101
Senojo genotipo Lietuvos juodmargių veislės galvijų kilmės knyga Papildomas 35
Iš viso:  35
136
Iš viso kilmės knygoje:
Holšteinų veislės galvijų kilmės knyga Pagrindinis 11334
Holšteinų veislės galvijų kilmės knyga Papildomas 25952
Iš viso kilmės knygoje: 37286

 

Šiais metai į  asociaciją įstojo ir pareiškė norą dalyvauti Holšteinų veislės galvijų veisimo programoje 43 nauji  nariai su 2756 galvijais.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *